Sportkieswijzer: zo ziet de ideale sportwereld van politieke partijen eruit

3 maart 2021

Sportnieuws.nl
Kieswijzer verkiezingen 2021

Binnenkort mogen we weer met z’n allen naar de stembus. Politieke partijen doen er daarom alles aan om jou te vertellen wat ze willen bereiken op het gebied van bijvoorbeeld zorg, onderwijs, immigratie en klimaat. Op deze plek gaan we het echter over een ander speerpunt hebben: sport.


De meeste partijen zijn het er wel over eens: sporten is goed voor je. Daarom besteden ze er ook aandacht aan in hun verkiezingsprogramma’s. Maar welke voorstellen hebben ze nou precies? En welke partijen zijn best positief over bijvoorbeeld een Olympische Spelen of WK voetbal in Nederland? Wij hebben per partij de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet: de sportkieswijzer!


Let op: Hieronder staan de partijen in volgorde van de Kiesraad. Er is daarnaast gekozen om alleen partijen mee te nemen die in de laatste peiling van Maurice de Hond op minimaal één virtuele zetel staan.

Kieswijzer


VVD
- Sport toegankelijker maken voor mensen met een beperking.
- Ouders met een kleine portemonnee helpen met het betalen van contributie voor hun kinderen.
- Meer sportevenementen in Nederland.
- Harder aanpakken van discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme in de topsport en amateursport, bijvoorbeeld met een club- of stadionverbod.
- Meer plekken om buiten te sporten.

PVV
In het verkiezingsprogramma van de PVV valt niks over sport of bewegen te lezen.

CDA
- Meer mogelijkheden voor sport en beweging voor mensen met een beperking.
- Sport inzetten om eenzaamheid bij jongeren tegen te gaan.
- Bekende sporters inzetten als ambassadeur voor een gezonde levensstijl en ook sportverenigingen daar bij betrekken.
- Meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte.
- Ouders ondersteunen die contributie van kinderen niet kunnen betalen.

D66
- Met behulp van voorzorgsmaatregelen en voorlichting homofobie in de sportwereld tegengaan.
- Rookverboden instellen rond sportparken en stadions.
- Meer sportaanbod- en mogelijkheden creëren voor ouderen om (samen) te bewegen.
- Financiële drempels voor huishoudens met een krappe beurs om te kunnen sporten wegnemen met fondsen en de inzet van buurtsportcoaches.
- Er mogen geen hindernissen zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking om te kunnen sporten en bewegen.
- Bestrijden racisme, geweld en discriminatie in de sport.
- De financiële positie van topsporters met een A-status moet beter.
- Grote sportevenementen zijn goed voor het imago van Nederland en om talent te lokken.
- Olympische en Paralympische spelen in Nederland? D66 is vóór, maar wel Spelen in nieuwe stijl. Dat betekent zoveel mogelijk gebruik van bestaande accommodaties.
- Inzetten op studenten(sport)verenigingen die voor alle studenten uit de stad toegankelijk zijn – ook MBO’ers.

GroenLinks
- Sportaccommodaties verduurzamen.
- Sportverenigingen ondersteunen en de toegang tot sport voor kinderen, gezinnen met een kleine beurs en mensen met een beperking garanderen.
- Zwemles wordt weer een standaard onderdeel van het basisonderwijs.
- Een veilige sportwereld, zonder discriminatie of uitsluiting.
- Naast sporten ook andere vormen van beweging stimuleren, zoals dansen, wandelen en fietsen.
- Tegengaan seksueel misbruik bij sportverenigingen.

SP
- Meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten.
- Zwemveiligheid moet meer prioriteit krijgen, o.a. door het invoeren van schoolzwemmen in het basisonderwijs.
- Sporten moet voor iedereen betaalbaar zijn.
- Misstanden moeten altijd en krachtig worden bestreden, zoals racisme op en langs het veld, gebruik van doping of seksueel misbruik.
- Bij de inrichting van buurten moet meer rekening worden gehouden met mogelijkheden voor kinderen om te spelen en te sporten.

PvdA
- Gratis sport voor lagere inkomens.
- Sporten in de buitenlucht zo laagdrempelig mogelijk te maken.
- Gym op iedere basisschool.
- Basisbanen op de sportvereniging. Toezicht houden, het clubhuis bemannen en de velden onderhouden zijn taken die vaak moeilijk te vervullen zijn bij sportverenigingen. Ondertussen zitten veel mensen ongewild thuis; zij kunnen dit nu gaan doen.
- Leefbaarheid van wijken stimuleren door te investeren in sportvoorzieningen.
- Tegengaan van racisme en discriminatie in de sport.

ChristenUnie
- Nederland stuurt geen afvaardiging op hoog diplomatiek niveau naar grote sportevenementen in landen waar grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Ook sportbonden worden opgeroepen om een rol van betekenis te vervullen, bijvoorbeeld door sporters af te laten zien van deelname.
- Racisme en discriminatie in sport tegengaan.
- In de openbare ruimte - zowel in dorpen en steden als in de natuur - is plaats voor bewegen.
- Iedereen verdient de kans te bewegen en te werken aan gezondheid, dus ook mensen met een beperking. Waar nodig wordt de fysieke toegankelijkheid van accommodaties aangepast voor de gehandicaptensport.
- In gebieden waar grootschalige herontwikkelingen vanwege woningbouw plaatsvinden, komt er een adviesnorm voor het aantal m2 sportgebied, zowel binnen als buiten.
- Flexibiliteit in het onderwijs voor jongeren die topsport bedrijven.

Partij voor de Dieren
- Sportvissen (de hengeljacht) is een vorm van tijdverdrijf die ernstig dierenleed veroorzaakt en wordt verboden.
- Sport en wedstrijden waarbij dieren worden gebruikt of gedood, zoals kamelenraces, duivensport en het rapen van kievitseieren, worden verboden.
- Investeren in de verduurzaming van sportaccommodaties.
- In elke wijk wordt ruimte gemaakt voor sportvoorzieningen voor jongeren, zoals openbare voetbal- en basketbalveldjes en skateparken.
- Sporten in verenigingsverband moet voor iedereen mogelijk zijn.
- Sportkantines worden gestimuleerd om voornamelijk gezond eten en drinken aan te bieden.
- Aandacht voor en optreden tegen pesten op sportclubs.
- Activiteiten als schoolzwemmen en sportlessen worden ruim gefaciliteerd en er komt extra geld voor.

50Plus
- Naast team- en individuele sporten moeten ook televisie en internet deze activiteiten online verder mogelijk maken.

SGP
- Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan beter worden geïnvesteerd in het stimuleren van bewegen en breedtesport.
- Het gigantische budget voor het inkopen van sportrechten door de publieke omroep moet verdwijnen.

Denk
- Tegemoetkoming in sportkosten invoeren in het kader van het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Forum voor Democratie
- Een sportschool die alleen voor vrouwen toegankelijk is, moet mogelijk zijn.

Bij1
- Een financiële bijdrage voor kinderen die in armoede leven zodat ze kunnen sporten.
- Kinderen moeten meer kunnen bewegen tijdens schooltijd.

JA21
- Sporten met behulp van een rolstoel moet kunnen.

Code Oranje
- Het aanleren van de noodzakelijke basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, bewegen) is kerntaak van het onderwijs.

Volt

- Deelnemen aan sport is een essentieel onderdeel van het menselijk leven. Geen luxe, maar een levensbehoefte. De overheid moet dit beschermen.
- Op zwembaden en sportvoorzieningen in de buurt mag niet worden bezuinigd.