Turnbond KNGU in hoger beroep tegen vrijspraak Vincent Wevers om grensoverschrijdend gedrag

4 mei 2022

ANP
KNGU-Vincent Wevers

Gymnastiekbond KNGU gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) in de zaak van Vincent Wevers. De turncoach werd maandag door het ISR vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag.


De bond meldt dat de voorbereidingen voor het beroep inmiddels in gang zijn gezet en dat de betrokkenen zijn geïnformeerd. Volgens een woordvoerder van de bond moet de opdracht voor het beroep alleen nog ontvankelijk worden verklaard door de commissie van beroep van het ISR.

'Kan als schoffering voelen voor de melders'
De KNGU is niet te spreken over de handelswijze van het ISR als het gaat over de totstandkoming van de uitspraak in de zaak Wevers. "Daar waar wij ons al realiseerden dat de impact voor alle betrokkenen groot is, zijn wij inmiddels van mening dat een belangrijk deel van de gronden waarop deze uitspraak tot stand gekomen is, niet anders dan als een schoffering kan voelen voor de melders", schrijft de bond in een verklaring.

'Als een bom ingeslagen'
"Een vrijspraak die met name op formele gronden is gestoeld, zal als een bom zijn ingeslagen bij betrokkenen en zal op geen enkele wijze bijdragen aan herstel en leedverwerking. De KNGU betreurt dat zeer en spreekt haar grote ongenoegen daarover uit. Daarnaast acht de KNGU met deze uitspraak de kans groot dat de drempel voor andere (toekomstige) slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag om melding te maken, hierdoor nog meer wordt verhoogd."

Ook aanklager in beroep
Net als de KNGU gaat ook de aanklager van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) gaat in beroep tegen de vrijspraak van Wevers. De aanklager had een schorsing van 28 maanden geëist, waarvan 24 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.