Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media