Competitie ligt al maanden stil, maar toch punten in mindering voor FC Den Bosch

8 juli 2020

BSR Agency

De Keuken Kampioen Divisie ligt al maanden stil, maar toch heeft FC Den Bosch wederom 3 punten aftrek gekregen. De club ging wel in beroep tegen het besluit van de licentiecommissie van de KNVB, maar zonder succes.


De punten worden in mindering gebracht op de ranglijst van het afgelopen seizoen, waarin de club in de middenmoot eindigde.

Waarom?
In een besluit van 11 maart 2020 oordeelde de licentiecommissie dat FC Den Bosch ‘niet had voldaan aan de normstelling met betrekking tot de liquiditeitspositie per 31 december 2019'. Moeilijke taal, maar het komt erop neer dat Den Bosch de financiën niet op orde had. Aangezien het ging om de 3e 'fout' binnen het traject van het plan van aanpak werd als sanctie opnieuw het in mindering brengen van 3 wedstrijdpunten opgelegd.

Licentie in gevaar
Het beroep dat FC Den Bosch tegen dit besluit aantekende is nu door de beroepscommissie licentiezaken afgewezen. Bij een 5e verzuim kan zelfs de licentie van een betaald voetbal organisatie worden ingetrokken. Hier moeten de Brabanders dus voor oppassen.

Niet de 1e keer
In een eerdere fase moest Den Bosch ook al 3 punten inleveren.