Belgische wielrencoach misbruikte wielrensters en is nu 3 jaar geschorst: ‘Hij wilde altijd knuffelen voor ik naar bed ging’

22 februari 2021

Instagram

De UCI heeft de Belgische coach Patrick Van Gansen voor bijna 3 jaar geschorst vanwege seksuele intimidatie. Van Gansen werd in 2019 door meerdere wielrensters van zijn continentale ploeg Health Mate beschuldigd van psychologisch misbruik en seksuele intimidatie. De UCI heeft hem met terugwerkende kracht geschorst van 16 april 2020 tot 31 december 2022.


Volgens enkele rensters van het inmiddels opgeheven team misbruikte Van Gansen zijn machtspositie. "Hij wilde altijd knuffelen voor ik naar bed ging. Hij kuste me vaak op het voorhoofd en vroeg me om hem te kussen”, zeiden de rensters uit Zweden, Frankrijk en Israël die een klacht indienden bij de UCI. Van Gansen mag tot eind 2022 geen functie bekleden in de wielersport. Hij moet ook een cursus volgen over seksuele intimidatie op het werk.

De wielercoach ontkende de beschuldigingen. Volgens hem ging het om 'gefrustreerde wielrensters' die slecht presteerden.