🎥 | Dit is het verhaal achter het kippenvel-lied dat de Engelse rugbyfans altijd zingen

26 oktober 2019

De Engelse rugbyfans zingen ook tijdens het huidige WK rugby weer de kelen schor. Eén bepaald nummer voert dan de boventoon: Swing Low, Sweet Chariot. Maar wat is dat precies voor lied?


Het nummer werd ergens in het midden van de 19e eeuw gecomponeerd door een slaaf, genaamd Wallace Wallis. Er zijn verschillende theorieën over de exacte betekenis ervan. Zo zou het een strijdlied met een gecodeerde boodschap zijn voor andere slaven, waarin een oproep om te ontsnappen verstopt zit.

Lied over de dood
Horace Clarence Boyer, een professor in de Afro-Amerikaanse muziek, denkt volgens een BBC-documentaire dat het echter over de dood gaat. "Dit past bij een groep spirituelen die zegt liever te willen sterven dan hier te zijn. Ze zingen Swing low sweet chariot, coming for to carry me home. Maar waar is 'home'? Dat is dus de hemel, of tenminste iets wat niet hier op aarde is."

Rugby
Waarschijnlijk hebben de rugbyfans hier een andere betekenis aan gegeven, iets wat Horace Clarence Boyer ook niet erg vindt. "Het zijn woorden met veel dubbelzinnigheden. Het heeft voor iedereen dus weer een andere betekenis."

Traditie
Maar hoe is dit lied eigenlijk uitgegroeid tot onderdeel van de Engelse rugbycultuur? Ook daar valt geen eenduidig antwoord over te geven, maar volgens de Engelse rugbybond wordt het vaak toegeschreven een aan groepje schooljongens uit Douai Abbey. Zij bezochten in 1988 een Five Nations-wedstrijd en begonnen het toen spontaan te zingen en sindsdien is het dus iets wat de Engelse rugbyfans altijd doen!